Disclaimer

Inhoud
Z&co hypotheken en verzekeringen verleent u toegang tot deze website en publiceert hierop teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Z&co en derden zijn aangeleverd. Z&co behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Vrijblijvend
De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Z&co.

Beperkte aansprakelijkheid
De producten en diensten die worden aangeboden op deze website zijn omschreven zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Z&co.

Rechten
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, handels- en merknamen, logo's en beeldmerken, zijn eigendom van Z&co, dan wel bij Z&co rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft de gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname
Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website, dan wel van de door Z&co verstrekte informatie op deze website is anders dan uitsluitend voor privégebruik niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Z&co.